กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
 
 

เริ่มนับ วันที่ 21 เม.ย. 2560
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า   18 มิ.ย. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจงานจ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม้วขุนห้วยตาก ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก    28 พ.ค. 2561 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561   9 เม.ย. 2561 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศโครงการจ้างติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) จำนวน 1 ระบบ บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม้วขุนห้วยตากตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก   29 มี.ค. 2561 58
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   29 มี.ค. 2561 49
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการจ้างติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) จำนวน 1 ระบบ   29 มี.ค. 2561 33
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม้วขุนห้วยตาก   21 มี.ค. 2561 40
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า   21 มี.ค. 2561 38
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจัดซื้อวัสดุและอุปรณ์สื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า   21 มี.ค. 2561 37
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจัดซื้อวัสดุและอปกรณ์สือการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม้วขุนห้วยตาก   21 มี.ค. 2561 34
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561   8 มี.ค. 2561 70
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านสันพระบาท ถึงหมู่ที่ 4 บ้านสันดินแดง ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก    5 มี.ค. 2561 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท้องฟ้า ถึงหมู่ที่ 3 บ้านฉลอม ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก   5 มี.ค. 2561 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม   2 มี.ค. 2561 87
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561   8 ก.พ. 2561 59
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6