กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
 
 

เริ่มนับ วันที่ 21 เม.ย. 2560
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (เดือนกรกฎาคม 2561)   9 ส.ค. 2561 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างเรียงหิน/แกเบี้ยน หมู่ที่ 3 บ้านฉลอม ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก   31 ก.ค. 2561 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศโครงการก่อสร้างเรียงหิน/แกเบี้ยน หมู่ที่ 3 บ้านฉลอม ต.ท้องฟ้า อ.บ้าานตาก จ.ตาก   21 มิ.ย. 2561 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงงบประมาณโครงการก่อสร้างเรียงหิน/แกเบี้ยน หมู่ที่ 3 บ้านฉลอม ต.ท้องฟ้า อ.บ้าานตาก จ.ตาก   21 มิ.ย. 2561 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเรียงหิน/แกเบี้ยน หมู่ที่ 3 บ้านฉลอม ต.ท้องฟ้า อ.บ้าานตาก จ.ตาก   21 มิ.ย. 2561 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนน คสล.จากถนน 1175 ถึงลานตากพืชผล หมู่ที่ 5 บ้านแม้วขุนห้วยตาก   20 มิ.ย. 2561 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.จากถนน 1175 ถึงลานตากพืชผล หมู่ที่ 5 บ้านแม้วขุนห้วยตาก   20 มิ.ย. 2561 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศโครงการปรับปรุงถนน คสล.จากถนน 1175 ถึงลานตากพืชผล หมู่ที่ 5 บ้านแม้วขุนห้วยตาก   20 มิ.ย. 2561 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงถนน คสล.จากนานายอิน ใจนาถึงบ้านกระเหรี่ยงเหนือ (ต่อยอด) หมู่่ที่ 6   20 มิ.ย. 2561 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายอิน ใจนา หมู่ที่ 6   20 มิ.ย. 2561 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายอิน ใจนา ถึงบ้านกระเหรี่ยงเหนือ (ต่อยอด) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยพูล ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก   20 มิ.ย. 2561 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า   18 มิ.ย. 2561 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจงานจ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม้วขุนห้วยตาก ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก    28 พ.ค. 2561 36
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561   9 เม.ย. 2561 39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศโครงการจ้างติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) จำนวน 1 ระบบ บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม้วขุนห้วยตากตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก   29 มี.ค. 2561 66
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6