หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานความก้าวหน้าการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 8 เดือน [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า [ 19 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2562 [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)