ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ท้องฟ้า
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 15 ต.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256260,711145,92582,204163,529183,354135,808101,470100,017106,61331,771--1,111,402
256150,05236,66860,47558,68168,72266,05855,80483,86860,84686,172104,601132,822864,769
2560--3405,4241,7081,5322,94844,60949,48754,34743,86552,922257,182
ยอดยกมาตั้งแต่ 21 เม.ย. 2560 ถึง 28 ก.พ. 2560   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,233,353
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี