หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

เริ่มนับ วันที่ 21 เม.ย. 2560
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อสื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนท้องฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านแม้วขุนห้วยตาก ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อหนังสือสือ สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม้วขุนห้วยตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 จากสามแยกศาลา ถึงไร่หมูบุ่น ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (จากบ้านนางทองใบ มุ่ยทุม ถึงบ้านนายบุญฤทธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็กป่าช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (จากบ้านนายวสันต์ ถึงไร่นายอินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากถนน 1175 ถึง ที่นายทำ สมงาม ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๘ จากปากทาง หมู่ที่ ๒ ถึง หมู่ที่ ๔ จุดที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (รายนายยา วินพูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากบ้านนางแสงเทียนถึงคอกวัวนายหวัน ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 จากบ้านน้าพล ถึงที่ป้าแดง ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 จากสามแยกศาลา ถึงไร่หมูบุ่น ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านฉลอม ,โรงเรียนบ้านห้วยพลู และ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม้วขุนห้วยตาก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (รายนายพล ตามา) จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมฝายหัวบ้าน หมู่ที่ ๒ (หน้าบ้านนางทิพวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10