หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 

เริ่มนับ วันที่ 21 เม.ย. 2560
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านฉลอม ,โรงเรียนบ้านห้วยพลู และ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม้วขุนห้วยตาก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านฉลอม ,โรงเรียนบ้านห้วยพลู และ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม้วขุนห้วยตาก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนน จากสาย หมู่ที่4 จากปากทางเข้าหมู่ที่ 2 บ้านท้องฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลท้องฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมารถแบคโฮซ่อมแซมตลิ่งฝายหลังบ้านลุงทอง หมู่ ๒ บ้านท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกหน้าฝายและคลองส่งน้ำ บริเวณฝายสูง หมู่ ๒ บ้านท้องฟ้า ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมารถแบคโฮซ่อมแซมตลิ่งฝายหลังบ้านลุงทอง หมู่ ๒ บ้านท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมคันเหมืองบริเวณฝายนาดง หมู่ที่ ๔ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย กรณีเกิดอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]ซื้อทรายกรองน้ำระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมตลิ่งก่อนถึงสะพานห้วยฉลอม หมู่ 2 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย กรณีเกิดอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2564 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับ 3 โรงเรียน 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านฉลอม ,โรงเรียนบ้านห้วยพลู และ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม้วขุนห้วยตาก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2564 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม้วขุนห้วยตาก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบ้านนายเจ๊ง ถึงบ้านนายเฉ่ง ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนวัดดอยโล้นถึงบ้านนางประไพร) บ้านฉลอม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10