หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

เริ่มนับ วันที่ 21 เม.ย. 2560
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ท่าสายลวด   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่นายใจมา เชื่อนเป็ก - รีไซเคิล ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่่าสายเลือด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 17 ก.ย. 2564
อบต.ท่าสายลวด   ซ่อมแซมถนนโดยเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 17 ก.ย. 2564
อบต.ท่าสายลวด   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บ้านห้วยม่วง (สายรีไซเคิล ซอย 1) ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 17 ก.ย. 2564
อบต.ท่าสายลวด   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4(สายข้างน้ำดื่มวังชล - บ้านนายฉัตรชัย กันทะวงศ์) ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 17 ก.ย. 2564
อบต.ท่าสายลวด   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่ 3 บ้านท่าอาจ ตำบลท่าสายลวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.ท่าสายลวด   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเอี่ยมละออ จันต๊ะ - บ้านนายสมคิด พิมพา หมู่ที่ 7 บ้านวังตะเคียนใต้ ตำบลท่าสายลวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.ท่าสายลวด   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพิชิต เยียรยงยมนา (หลัง อบต.) หมู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.ท่าสายลวด   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันบะหิน หมู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
ทต.พบพระ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรีสอร์ท หมู่ที่ 1 ชุมชนที่ 1 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ก.ย. 2564
ทต.พบพระ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต) ซอย 26 (พบพระสามัคคี) หมู่ที่ 3 ชุมชนที่ 4 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ก.ย. 2564
ทต.พบพระ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรีสอร์ท หมู่ที่ 1 ชุมชนที่ 1 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ก.ย. 2564
ทต.พบพระ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต) ซอย 26 (พบพระสามัคคี) หมู่ที่ 3 ชุมชนที่ 4 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ก.ย. 2564
ทต.บ้านตาก   ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนประชานุสรณ์) หมู่ที่ ๒-๗ ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 17 ก.ย. 2564
ทต.วังเจ้า   ซื้อวัสดุการศึกษาตามโครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวังเจ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.พระธาตุผาแดง   จ้างซ่อมแซมท่อน้ำดิบระบบประปา (อุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.พระธาตุผาแดง   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นจำนวน เงิน ๑๗,๓๑๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.พระธาตุผาแดง   ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อเตรียมทักษะทางวิชาการตามแนวโครงการพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.วาเล่ย์   จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านทรัพย์เจริญ (บ้าน ๑๗) ก่อสร้างหอถังสูง (แชมเปน) ขนาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังกรอง จำนวน ๑ ถัง หมู่ที่ ๗ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.วาเล่ย์   จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมอเกอไทย สายหน้าศาลเจ้าพ่อพะวอ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.วาเล่ย์   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมอเกอไทย สายวินมอเตอร์ไซค์เชื่อมทางเข้าหมู่บ้าน ขนาดกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ๒ ฝั่งถนน ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๔ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.วาเล่ย์   จ้างซ่อมถนนและวางท่อ ๒ จุด (บ้านผ่านศึกพัฒนา) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๖ บ้านผ่านศึกพัฒนา ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก ๓๐๔๔ บ้านตลุกกลางทุ่ง ถึง บ้านไผ่สีซอ บ้านชบา หมู่ที่ ๒ ตำบลตลุกกลางทุ่ง จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๙๙ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ก.ย. 2564
อบต.นาโบสถ์   จ้างขุดลอกคลองบง บริเวณบ้านเพชรชมภู หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อบ้านนาแพะ ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.นาโบสถ์   จ้างขุดลอกคลองประดาง บริเวณหน้าฝายนายเฉลียว บ้านลาดยาว หมู่ที่ 1 ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 431
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10