หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ อบต.สามัญ [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2562 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
เผยแพร่ความรู้ระเบียบหลักเกณฑ์ \"การลางาน\" [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่1) [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)     2      3