หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเจตนารมณ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดตาก [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้าให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ อบต.สามัญ [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2562 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
เผยแพร่ความรู้ระเบียบหลักเกณฑ์ \"การลางาน\" [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)     2      3