หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

เริ่มนับ วันที่ 21 เม.ย. 2560
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   วันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลแม่จะเราจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง(ลอยกระทง)ประจำปี พ.ศ. 2562   7 เม.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์      7 เม.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่จะเรา ลงพื้นที่สำรวจขอความเห็นจากครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบกรณีร้องเรียนเรื่องกลิ่นและเสียงจากการประกอบกิจการเชื่อมโลหะหมู่ที่3   7 เม.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลแม่จะเรา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน   7 เม.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 งานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย เทศบาลตำบลแม่จะเรา ลงพื้นที่เพื่อรดน้ำต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลแม่จะเรา   7 เม.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 จัดกิจกรรมผู้สูบอายุประจำเดือนพฤศจิกายน   7 เม.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่จะเรา ลงพื้นที่สำรวจร้านค้าและการประกอบกิจการ พร้อมให้คำแนะนำในการประกอบกิจการตามเกณฑ์ ของกรมอนามัย   7 เม.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่กุ   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไรมาศที่่ 2 (ม.ค.-มี.ค.63)   7 เม.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่จะเรา ลงพื้นที่ทำความสะอาดและทาสีสัญลักษณ์การจราจรสีขาว-แดง   7 เม.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   วันพฤหัสบดีที่28 พฤศจิกายน 2562 รับประกาศเกียรติคุณ รางวัลการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับท้องถิ่น   7 เม.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่จะเราลงพื้นที่ตรวจพื้นผิวจราจรเธคอนกรีตวางท่อประปาบริเวณหมู่ที่3,5,6และ9 ตำบลแม่จะเรา   7 เม.ย. 2563 0