หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

เริ่มนับ วันที่ 21 เม.ย. 2560
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ตื่น   วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ในความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์   27 ม.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ตื่น   สถาบันบันฑิตพัฒนบรหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและเอก   27 ม.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โมโกร   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน   27 ม.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่ามะม่วง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564   27 ม.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ปะ   🔊🔊ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ🔊🔊 เรื่อง : นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 📒   27 ม.ค. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่ตาว   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล.สายบ้านนางอึ๋ง จิตธรรม หมู่ที่ 4ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27 ม.ค. 2564 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มหาวัน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเป็นผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยกลางหมู่บ้านเจดีย์โคะเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมหาวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27 ม.ค. 2564 6
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างฯ ปี 2564    27 ม.ค. 2564 67
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564   27 ม.ค. 2564 3
ข่าวกิจกรรม อบต.โป่งแดง   คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด   27 ม.ค. 2564 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 ม.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โป่งแดง   แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อปท.(พ.ศ.2566-2570)   27 ม.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องแคบ   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก   27 ม.ค. 2564 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   ประกาศสัญญาจ้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.ถ.001 สายบ้านมอเกอไทย หมู่ที่ 1-บ้านวาเล่ย์ใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    27 ม.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประดาง   ประการองค์การบริหารส่วนตำบลประดาง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564   27 ม.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยกกระบัตร   มาตรการด้่านภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   27 ม.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่กุ   ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่องให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔   27 ม.ค. 2564 4
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่กาษา      26 ม.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่กุ   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประจำปี 2564   26 ม.ค. 2564 18
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   จุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตำบลน้ำรึม   26 ม.ค. 2564 11
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,559
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10