หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า 2562 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-พ.ศ.-2563-รอบ-6-เดือน [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)