หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท้องฟ้า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
 

เริ่มนับ วันที่ 21 เม.ย. 2560
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2568 [ 7 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าทึ่ของรัฐ [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 32  
 
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง อบต. (3) [ 24 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 85  
 
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 135  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า [ 17 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 122  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 118  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 องค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก [ 8 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 104  
 
เผยแพร่แผ่นพับ การดำเนินการทางวินัย [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 87  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่่น [ 24 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 100  
 
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ [ 17 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 163  
 
คำสั่งแต่่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 96  
 
ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร (64-66) [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 212  
 
ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 84  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 ่การสรรหาบุคคล) [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 176  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 174  
 
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง อบต. (2) [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 80  
 
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง อบต. (1) [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 88  
 
ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 180  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10