หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 

เริ่มนับ วันที่ 21 เม.ย. 2560
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ [ 17 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้าให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 93  
 
ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร (64-66) [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 ่การสรรหาบุคคล) [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานผลการเข้าร่วมอบรม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปี 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
เผยแพร่ความรู้ระเบียบหลักเกณฑ์ \"การลางาน\" [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 120  
 
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 111  
 
นโยบาย และกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 147  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 104  
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ฯ 2 ฉบับ [ 20 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนตำบล [ 5 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10