หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว และจะนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการดำเนินงานและการพัฒนาท้องถิ่นตำบลท้องฟ้า ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านสาธารณะ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้นต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ม.ค. 2563 เวลา 14.11 น. โดย คุณ จาริณี หิรัญนุช

ผู้เข้าชม 7 ท่าน