หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

เริ่มนับ วันที่ 21 เม.ย. 2560
 
 
 
มีถนนสายสำคัญของตำบล เป็นถนนผิวจราจรลาดยางที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม ติดต่อกับอำเภอบ้านตาก และตำบลใกล้เคียง รวมทั้งใช้เป็นเส้นทางคมนาคมภายในตำบลเองด้วย ดังนี้
 
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1175 เป็นถนนผิวจราจรลาดยาง กว้าง 5 เมตร สามารถใช้คมนาคมติดต่อได้ทุกฤดูกาลผ่านหมู่ที่ 1 2 5 6 7 และหมู่ที่ 9