หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 

เริ่มนับ วันที่ 21 เม.ย. 2560
 
 


นายวิเชียร สมรักษ์
รองปลัด อบต.ท้องฟ้า
รักษาราชการแทนปลัด อบต.ท้องฟ้า
โทร : 093-138-1661


นายวิเชียร สมรักษ์
รองปลัด อบต.ท้องฟ้า
โทร : 093-138-1441
 
 


นางสาวบุญชญาภัทร อินทรกุญชร
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท้องฟ้า
โทร : 089-961-6723


นางสาวจาริณี หิรัญนุช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวเจริญขวัญ ยาสมุทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวศริญญา เขมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวณัฐชา ตาเอื้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอาทิตย์ การันต์
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางอารีย์ นาเบ้า
แม่ครัว


นายมงคล การันต์
พนักงานขับรถ


นายมงคล นาเบ้า
พนักงานขับรถ


นายรัตนพล พิมเสน
พนักงานขับรถ


นายสามารถ จิ๋วปัญญา
ภารโรง


นายชัยวัฒน์ ติดพรม
ยาม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10