หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

เริ่มนับ วันที่ 21 เม.ย. 2560
 
 


งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง

งานด้านสาธารณูปโภค สาธรณูปการและการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

งานด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร
 


งานด้านการส่งเสริมการลงทุน

งานด้านส่งเสริมการเกษตร

งานด้านการพาณิชยกรรม

งานด้านการท่องเที่ยว
 


งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย

งานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม

งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

งานด้านยาเสพติด
 


งานด้านส่งเสริมอาชีพ

งานด้านสวัสดิการสังคม

งานด้านการศึกษา

งานสิทธิมนุษยชน

งานด้านสาธารณสุข

งานด้านกีฬา และนันทนาการ
 

งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี รักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุ
 

งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติการคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าน้ำ

งานด้านขยะมูลฝอย
 

งานด้านการบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน

งานด้านส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10